[verzija: 4.1]
Poštovani korisnici,

Na ovim stranicama možete:

 • Predati godišnje financijske izvještaje poduzetnika
 • Preuzeti godišnje financijske izvještaje poduzetnika
 • Predati tromjesečne izvještaje poduzetnika i financijske izvještaje neprofitnih organizacija:

 •      - tromjesečne izvještaje poduzetnika na obrascu TI-POD
       - tromjesečne izvještaje neprofitnih organizacija za razdoblja I – III i I – IX na obrascu S-PR-RAS-NPF
       - polugodišnje izvještaje o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF
       - godišnje financijske izvještaje neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF i BIL-NPF
       - godišnje financijske izvještaja neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo na obrascu GI-PR-IZ-NPF

Za korištenje aplikacije umetnite Fina e-karticu u za to predviđeni uređaj i kliknite na PRIJAVA.

Ako niste korisnik aplikacije RGFI putem WEB-a, odaberite NOVI KORISNIK i pročitajte sve uvjete za pristup servisu.

4.7.2016: Nova verzija Fininog potpisnog modula – preuzmite novu verziju
POZOR!

Poštovani,

Fina je pripremila novu verziju potpisnog modula s funkcionalnostima automatske provjere potrebe ažuriranja modula.


Za primjenu navedenih funkcionalnosti potrebno je:
a) preuzeti zadnju verziju instalacijskog paketa Fininog PKI modula: FinaPKIx86.zip, 69MB
b) pripremiti računalo i instalirati paket iz a) prema uputama navedenima u dokumentu "Uputa za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim modulom"

Način rada s aplikacijom i potpisnim modulom opisan je u dokumentu "Korisničke upute za aplikaciju RGFI putem WEB-a".
U opciji "Test e-potpisa" možete provjeriti je li vaše računalo ispravno podešeno za rad s novim Fininim potpisnim modulom te se upoznati s načinom korištenja potpisnog modula kroz jedan ciklus testnog potpisivanja.

U nemogućnosti samostalnoga podešavanja postavki kontaktirajte Odjel za korisnike na besplatni broj telefona: 0800 0080 ili na adresu e-pošte: info@fina.hr
 14.4.2016: Izmjena preduvjeta korištenja aplikacije

NOVI KORISNIK
   Uputa za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim modulom

   Paket za instalaciju novog potpisnog modula (FinaPKIx86.zip, 69MB)

   Korisničke upute za aplikaciju RGFI putem WEB-a

   Upute za provjeru elektroničkog potpisa

   Preuzmite obrasce u Excel formatu