[verzija: 5.5]
Poštovani korisnici,

Na ovim stranicama možete:

 • Predati godišnje financijske izvještaje poduzetnika (GFI-POD)
 • Preuzeti godišnje financijske izvještaje poduzetnika
 • Predati polugodišnje i godišnje izvještaje neprofitnih organizacija:

 •      - polugodišnje izvještaje o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF
       - godišnje financijske izvještaje neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF i BIL-NPF
       - godišnje financijske izvještaja neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo na obrascu GI-PR-IZ-NPF
 • Predati tromjesečne izvještaje poduzetnika (TI-POD) - sa svrhom izrade bonitetne informacijeZa korištenje aplikacije umetnite Fina e-karticu/USB token u za to predviđeni uređaj i kliknite na PRIJAVA.

Ako niste korisnik aplikacije RGFI putem WEB-a, odaberite NOVI KORISNIK i pročitajte sve uvjete za pristup servisu.

22.3.2017: Novi potpisni modul i procedura potpisivanja GFI-a putem web aplikacije RGFI prema novome ZOR-u
POZOR!

Fina je pripremila novu verziju potpisnog modula s funkcionalnostima automatske provjere potrebe ažuriranja modula. Ukoliko je već nemate instaliranu, za detalje pogledajte objavu od 4.7.2016. g. u nastavku.
Način rada s aplikacijom i potpisnim modulom opisan je u dokumentu "Korisničke upute za aplikaciju RGFI putem WEB-a".

Procedura potpisivanja GFI-a prema novome ZOR-u – predaja putem web aplikacije:
Ako ste imatelj certifikata korištenjem kojega podnosite godišnje financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju za obveznike koji imaju jednog potpisnika, ništa se ne mijenja u toj proceduri u odnosu na prethodnu godinu - izvještaje i nadalje možete slati kao i do sada.
Međutim, ako su za potpisivanje godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) ovlaštena dva ili više potpisnika, a kao vlasnik certifikata opunomoćeni ste samo od strane jednoga ovlaštenoga potpisnika, internom punomoći trebate zatražiti pravo potpisivanja i od ostalih potpisnika. Dakle, radi se o punomoći koju ne trebate dostavljati u Finu, ali ju je sukladno zakonskim propisima nužno pribaviti.
 • Ako društvo ima upravu od više članova, GFI potpisuje predsjednik uprave i svi članovi uprave, a izvještaj putem web aplikacije može potpisati:
  • predsjednik uprave i svaki član uprave svojim digitalnim certifikatom ako ih posjeduju. U ovom slučaju, obzirom da će više osoba potpisati GFI, u aplikaciji se odabire opcija "Višestruko potpisivanje"" ili
  • uprava može ovlastiti jednu osobu da u njihovo ime potpisuje GFI i učitava ostalu nestandardnu dokumentaciju za javnu objavu. Opunomoćena osoba u tom slučaju u aplikaciji bira opciju "Potpisivanje". Ako opunomoćena osoba već od ranije posjeduje certifikat s kojim je do sada potpisivala i predavala GFI, isto može činiti i dalje. Međutim, ako je prethodna punomoć za slanje i potpisivanje GFI-a dana samo od jednoga potpisnika, potrebno je zatražiti internu punomoć za predaju i potpisivanje GFI-a i od ostalih ovlaštenih potpisnika, a ta se punomoć ne treba dostavljati u Finu.
 • Ako društvo ima izvršne direktore te je više potpisnika GFI-a, postupa se na isti način kao kada postoji uprava.
 • Ako društvo nema upravu, niti izvršne direktore, GFI potpisuje zakonski zastupnik društva, a izvještaj putem web aplikacije može potpisati:
  • zakonski zastupnik, samostalno, svojim certifikatom, a obzirom da se radi o jednom potpisniku, u aplikaciji bira opciju "Potpisivanje", ili
  • osoba koju je zakonski zastupnik ovlastio za predaju i potpisivanje GFI-a putem punomoći Opunomoćena osoba prilikom potpisivanja u aplikaciji koristi opciju "Potpisivanje".
  3.3.2017: Izmjene obrasca GFI-POD za 2016. godinu - omogućeno slanje putem internet aplikacije
  17.1.2017: Izmjene obrasca GFI-POD za 2016. godinu
  4.7.2016: Nova verzija Fininog potpisnog modula – preuzmite novu verziju
 14.4.2016: Izmjena preduvjeta korištenja aplikacije

NOVI KORISNIK
   Uputa za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim modulom

   Paket za instalaciju novog potpisnog modula (FinaPKIx86.zip, 69MB)

   Korisničke upute za aplikaciju RGFI putem WEB-a

   Upute za provjeru elektroničkog potpisa

   Preuzmite obrasce u Excel formatu