[verzija: 3.4.2]
Poštovani korisnici,

Na ovim stranicama možete:

 • Predati godišnje financijske izvještaje poduzetnika

 • Preuzeti godišnje financijske izvještaje poduzetnika

 • Predati tromjesečne izvještaje poduzetnika i financijske izvještaje neprofitnih organizacija:


 •      - tromjesečne izvještaje poduzetnika na obrascu TI-POD
       - tromjesečne izvještaje neprofitnih organizacija za razdoblja I – III i I – IX na obrascu S-PR-RAS-NPF
       - polugodišnje izvještaje o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF
       - godišnje izvještaje o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF i BIL-NPF

 • Preuzeti tromjesečne izvještaje poduzetnika – korisnici mogu preuzeti isključivo vlastiti tromjesečni izvještaj

Za korištenje aplikacije umetnite Fina e-karticu u za to predviđeni uređaj i kliknite na PRIJAVA.

Ako niste korisnik aplikacije RGFI putem WEB-a, odaberite NOVI KORISNIK i pročitajte sve uvjete za pristup servisu.

NOVI KORISNIK
   Korisničke upute za aplikaciju RGFI putem WEB-a

   Upute za provjeru elektroničkog potpisa

  Preuzmite obrasce u Excel formatu