[verzija: 4.1.1]
Poštovani korisnici,

Na ovim stranicama možete:

 • Predati godišnje financijske izvještaje poduzetnika
 • Preuzeti godišnje financijske izvještaje poduzetnika
 • Predati tromjesečne izvještaje poduzetnika i financijske izvještaje neprofitnih organizacija:

 •      - tromjesečne izvještaje poduzetnika na obrascu TI-POD
       - tromjesečne izvještaje neprofitnih organizacija za razdoblja I – III i I – IX na obrascu S-PR-RAS-NPF
       - polugodišnje izvještaje o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF
       - godišnje financijske izvještaje neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF i BIL-NPF
       - godišnje financijske izvještaja neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo na obrascu GI-PR-IZ-NPF

Za korištenje aplikacije umetnite Fina e-karticu u za to predviđeni uređaj i kliknite na PRIJAVA.

Ako niste korisnik aplikacije RGFI putem WEB-a, odaberite NOVI KORISNIK i pročitajte sve uvjete za pristup servisu.

17.1.2017: Izmjene obrasca GFI-POD za 2016. godinu
POZOR!

Poštovani,

izmijenjen je obrazac GFI-POD za 2016. g. sukladno Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, 95/16).


Novi obrazac možete preuzeti na Fininim stranicama (opcija "Preuzimanje obrazaca" na naslovnici), a prilagodbe aplikacije za slanje GFI-POD izvještaja putem interneta su trenutno u izradi pa stoga slanje izvještaja za 2016. godinu putem internet aplikacije trenutno nije podržano.

  4.7.2016: Nova verzija Fininog potpisnog modula – preuzmite novu verziju
 14.4.2016: Izmjena preduvjeta korištenja aplikacije

NOVI KORISNIK
   Uputa za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim modulom

   Paket za instalaciju novog potpisnog modula (FinaPKIx86.zip, 69MB)

   Korisničke upute za aplikaciju RGFI putem WEB-a

   Upute za provjeru elektroničkog potpisa

   Preuzmite obrasce u Excel formatu