RGFI-javna objava
 [verzija 8.0]
 • PRIJAVA
  Naslovnica/prijava
 • UVJETI KORIŠTENJA
  Uvjeti korištenja
 • PREGLEDI
  Objavljeni izvještaji
 • RGFI napredno pretraživanje
 • PREUZIMANJA
  Datoteka objavljenih izvještaja
 • OSTALO
  Uputa za korištenje www.fina.hr Kontakt
Dobro došli!

Na ovoj su vam stranici bez naknade dostupni godišnji financijski izvještaji te druga dokumentacija koju su, prema članku 30. Zakona o računovodstvu, poduzetnici dužni dostaviti Fini radi javne objave.

Za korištenje servisa upišite korisničko ime, lozinku i kontrolni kod i kliknite na PRIJAVA.

Korisničko ime:
Lozinka:          Ponovno slanje lozinke

Ako još uvijek niste korisnik servisa javne objave, registrirajte se na ovoj stranici.Radi osiguranja informacijskog sustava Registra javno dostupnih godišnjih financijskih izvještaja dnevno možete preuzeti 50 dokumenata. Za preuzimanje većeg broja dokumenata možete se obratiti na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr.

Na internetu su svima, počevši od poslovne 2008. godine, dostupni godišnji financijski izvještaji i ostala dokumentacija koju su poduzetnici prema članku 30. ZOR-a dužni radi javne objave dostaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja kojeg vodi Fina. Za obveznike konsolidacije javno su dostupni i konsolidirani financijski izvještaji.

Ispis godišnjih financijskih izvještaja i ostale dokumentacije za prethodne godine možete, uz naknadu, zatražiti u bilo kojoj poslovnoj jedinici Fine, putem e-mail adrese rgfi@fina.hr ili WEB servisa RGFI.

Dokumentacija i podaci preuzeti iz Registra godišnjih financijskih izvještaja mogu se koristiti samo za vlastite potrebe i ne smiju se ustupati trećim osobama, dalje distribuirati ili objavljivati (ZOR, NN br.78/15).

Obveznici su javne objave:
 • Poduzetnici iz članka 4. ZOR-a (trgovačka društva: dionička društva, komanditna društva, društva s ograničenom odgovornošću, gospodarsko interesno udruženje, javno trgovačko društvo, trgovci pojedinci te poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi), i to za redovno poslovanje te u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije nad poduzetnikom.
Za male poduzetnike:
 • Godišnji financijski izvještaj: Bilanca i Račun dobiti i gubitka (u skraćenom obliku) i Bilješke uz financijski izvještaj
 • Ostala dokumentacija: Revizorsko izvješće - ako je obveznik revizije i Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
Za srednje velike i velike poduzetnike:
 • Godišnji financijski izvještaj: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala i Bilješke uz financijski izvještaj
 • Ostala dokumentacija: Revizorsko izvješće - ako je obveznik revizije, Godišnje izvješće i Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka