Dodatne informacije i provjeru statusa obrasca poslanog kontroli u FINU možete dobiti na ovim adresama e-pošte i brojevima telefona:

 

rgfi@fina.hr
analize@fina.hr
0800 0080


[Zatvori]