• Usluge
  Preuzimanje izvještaja/izvatka
  Predaja izvještaja...
  Prijava obveza konsolidacije
Naslovnica
Važna obavijest

Poštovani, za nastavak korištenja aplikacije u dijelu predaje izvještaja, potrebno je obavezno instalirati zadnju verziju potpisnog modula.

Instalaciju preuzmite s ovoga linka u obliku ZIP datoteke:

Paket za instalaciju novog potpisnog modula (FinaPKIv25 .zip, 131MB)

O usluzi

Na ovim stranicama možete:

 • Predati godišnje financijske izvještaje poduzetnika (GFI-POD)
 • Preuzeti godišnje financijske izvještaje poduzetnika
 • Predati polugodišnje i godišnje izvještaje neprofitnih organizacija:
 •      - polugodišnje izvještaje o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF
       - godišnje financijske izvještaje neprofitnih organizacija na obrascu PR-RAS-NPF i BIL-NPF
       - godišnje financijske izvještaja neprofitnih organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo na obrascu GI-PR-IZ-NPF
 • Predati tromjesečne izvještaje poduzetnika (TI-POD) - za izradu bonitetne informacije

Za korištenje aplikacije umetnite Fina e-karticu/USB token u za to predviđeni uređaj i kliknite na "Prijava".
Ako niste korisnik aplikacije RGFI putem WEB-a, odaberite "Novi korisnik" i pročitajte sve uvjete za pristup servisu.

Upute, obrasci i paket za instalaciju Fininog potpisnog modula
Obavijesti

10.2.2021.

Pojašnjenje vezano uz način predaje nestandardne dokumentacije

Poduzetnici koji predaju godišnji financijski izvještaj i ostalu dokumentaciju za javnu objavu nestandardne dokumente učitavaju u PDF formatu.
Pri tome, svaki dokument treba biti elektronički potpisan od strane ovlaštene osobe ili ako ovlašteni potpisnik nema potrebne preduvjete za elektroničko potpisivanje, u tom slučaju dokument potpisuje na papiru te se isti skenira radi učitavanja.
Iznimka su Bilješke uz GFI, koje su dio GFI-a, ali u nestandardnome obliku te im je potpisnik ista osoba, stoga Bilješke nije potrebno posebno potpisivati već se mogu učitati kao PDF dokument bez prethodnog potpisa na papiru.

Sve obavijesti© 2021 | v7.4